Mapa

Mapa sa prikazom kvaliteta vazduha na području Čačka

Ocene Kvaliteta Vazduha

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva.

Odličan

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Dobar

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije.

Prihvatljiv

Kod osetljivih grupa u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe, ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

Zagađen

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

Izuzetno zagađen

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama populacije.